Foto

Plan Finansowy  wydatków przedszkola na rok 2014/15,
kwota ta jest przeznaczona na: 


  - wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, 
  - bieżące opłaty za media, 
  - bieżące remonty,
  - zakup wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych,
  - dokształcanie nauczycieli,
  - zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich, 
  - zakup materiałów kancelaryjnych, druków,
  - zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki przedszkolnej