Foto

W Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Opolu zatrudnienie na nowe stanowisko urzędnicze odbywa się na podstawie naboru. Celem procedury jest zatrudnienie pracowników w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko pracy. Zatrudnienie pracowników obsługi odbywa się za pominięciem tego procesu.

W przedszkolu zatrudnionych jest trzech pracowników na stanowiskach urzędniczych (księgowa, specjalista ds. kadr i płac oraz specjalista ds. żywienia). Na stanowiskach obsługi zatrudnionych jest 12 pracowników (pomoc nauczyciela, 5 woźnych, kucharz, pomoc kuchenna, konserwator).