Foto

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Rada Pedagogiczna ma kompetencje:

- stanowiące

- opiniodawcze

- wnioskujące.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

 

mgr Sonia Figura   - p.o. Dyrektor nauczyciel dyplomowany

lic. Danuta Byckiewicz - nauczyciel kontraktowy

mgr Irena Dziewińska - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Kita - nauczyciel dyplomowany

mgr Mariola Kowalczyk – nauczyciel dyplomowany

mgr Alicja Michta – Kułaga - nauczyciel mianowany

mgr Bogusława Nitarska – nauczyciel dyplomowany

mgr Urszula Półtorak - nauczyciel kontraktowy

mgr Ewa Soluch – nauczyciel mianowany

mgr Renata Wróbel – nauczyciel kontraktowy