Foto

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 4 w Opolu działa na podstawie art.53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późn. zm. oraz Statutu Przedszkola z dnia 31.08.2015r.

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola (Regulamin Rady Rodziców).