Foto

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola Nr XLVII 939/17 z dnia 31 sierpnia 2017r w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Opole ustala się wysokość miesięcznej opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 1 złotych za godzinę zajęć na jedno dziecko. Opłata ulega obniżeniu o 50% na drugie i kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego. Obniżenie opłaty na dane dziecko przysługuje tylko z jednego tytułu.

Dzieci 6 letnie realizujące obowiązek szkolny pokrywają koszty pobytu w przedszkolu związane jedynie z wyżywieniem