Foto

                         PLAN PRACY

Przedszkola Publicznego nr 4 w Opolu na rok szkolny 2017/2018

określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy przedszkola.

CELE PRIORYTETOWE

 1. Przedszkole wspiera ciekawość, aktywność

     i samodzielność dzieci, wprowadza je w fascynujący

     świat nauki i książki.

   2.Przedszkole kształtuje patriotyczną postawę dzieci-              

       patriotyzm lokalny i narodowy .

CELE GŁÓWNE

1.Dzieci chętnie sięgają po książki, z radością przeprowadzają doświadczenia przyrodnicze, lubią matematykę i doskonale sobie z nią radzą.

2.Dzieci czują się pełnoprawnymi członkami swoich rodzin, wiedzą , że są Opolanami i Polakami, są z tego dumne.

OCZEKIWANE EFEKTY I REZULTATY.

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ

W zakresie celu głównego 1.:

 • dzieci rozwijają się wielokierunkowo stymulowane w przedszkolu w toku procesów poznawczych, zdobywają wiedzę o otaczającym świecie, kształtują zdolności i umiejętności, rozwijają swoje talenty;
 • potrafią logicznie myśleć i wyciągać wnioski, odważnie prezentują swoje przemyślenia, swoją wiedzę;
 • interesują się otaczającym światem, chętnie przeprowadzają doświadczenia, rozumieją zjawiska przyrodnicze;
 • potrafią współpracować w parach lub małych zespołach;
 • sięgają po książki dla przyjemności, by rozwiązać jakiś problem, by się czegoś dowiedzieć;
 • rodzice towarzyszą dzieciom w przygodach z książką i nauką, aktywnie włączają się w działania przedszkola;
 • uczestnicząc w przedszkolnych warsztatach, zajęciach otwartych itp. dowiadują się na czym polega dziecięca matematyka i mogą kontynuować zabawy matematyczne z własnym dzieckiem.

OCZEKIWANE EFEKTY I REZULTATY.

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ

W zakresie celu głównego 2.:

 • dzieci znają historię własnej rodziny, rodzinnego miasta i całej Polski, legendy, tradycje i polskie obyczaje ;
 • wiedzą, że są Polakami a ich ojczyzną jest Polska ;
 • znają i szanują symbole narodowe : godło Polski, barwy i hymn państwowy ;
 • potrafią wyrazić swoje przeżycia i dzielą się swoją wiedzą poprzez takie rodzaje sztuki jak: muzyka, literatura, plastyka ;
 • uczestniczą w wydarzeniach związanych z obchodami 800 lecia miasta Opole.