Foto

EWIDENCJE I REJESTRY

Ewidencja księgowa:

 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 •  ewidencja magazynu spożywczego,
 • ewidencja magazynu środków czystości,
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • raporty kasowe,
 • raporty żywieniowe,
 • miesięczne wydruki syntetyczne i analityczne dowodów księgowych,
 • dzienniki obrotów

Ewidencja dowodów księgowych wg rodzaju:

 • listy płac,
 • wyciągi bankowe,
 • rejestry faktur i rachunków,
 • sprawozdania i meldunki,
 • dokumenty dot. ZUS,
 • dokumenty dot. Urzędu Skarbowego,
 • wewnętrzne dokumenty np. polecenia księgowania,
 • wezwania do zapłaty,
 • przypisy należności (opłaty za przedszkole)

Archiwum:

 • dokumenty księgowe,
 • akta osobowe,
 • kartoteki płacowe,
 • dokumentacja pedagogiczna,
 • plany