Sprawozdanie finansowe za rok 2020 (opublikowane 5.05.2021r.)