Foto

ZARZĄDZENIA I REGULAMINY

 

1. Regulamin organizacyjny
2. Regulamin pracy
3. Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami
4. Regulamin kontroli wewnętrznej
5. Regulamin gospodarowania środkami ZFŚS
6. Regulamin Rady Pedagogicznej
7. Regulamin Rady Rodziców
8. Regulamin określający sposób przeprowadzania służby przygotowawczej
9. Regulamin kontroli zarządczej
10. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędowe
11. Regulamin okresowych ocen kwalifikacji pracowników
12. Instrukcja kancelaryjna
13. Instrukcja Sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych
14. Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji
15. Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
16. Instrukcje w sprawie ochrony danych osobowych
17. Regulamin bezpieczeństwa